Om LF-Fysio

LF-Fysio ejes af Maria Larsen. Klinikken har mange års erfaring med genoptræning efter ortopædkirurgiske indgreb, idrætsfysioterapi, smertehåndtering, træning med og forebyggelse af livsstilssygdomme.

LF-Fysio har gennem årene opdateret sin viden med hyppige og relevante kurser inden- for idræts- fysioterapi, manuel terapi, smerteteori/håndtering samt mindfulness.

LF-Fysio arbejder målrettet og intensivt mod, at du klædes på til bedst muligt at forstå og håndtere din nuværende situation og fremover kan håndtere den selvstændigt.

Maria Larsen
60 82 66 51

Pi Rasmussen

Pi Rasmussen er tilknyttet klinikken ved større arrangementer som virksomhedsbesøg og oplæg.

Maria Larsen

Har arbejdet med kommunal genoptræning efter behandling i sygehus regi. Jeg har hovedsageligt arbejdet med patienter, der har gennemgået operationer i bevægeapparatet. I denne forbindelse har jeg gennem kursusvirksomhed erhvervet mig viden inden for moderne smertevidenskab, mindfulness og fysioterapeutisk behandling og træning. Derudover har jeg arbejdet på privat klinik i Hovedstadsområdet og arbejdet med genoptræning af børn.

Kontakt os


Top