Hofte

Akutte smerter i lysken kan skyldes fibersprængning i en af indadførernes muskler eller i hoftebøjeren. Denne type skade opstår typisk i sportsgrene såsom fodbold og ishockey eller i andre sportsgrene, hvor der indgår retningsskift og kraftige accelerationer.

Smerter i hofte-/lyskeområdet kan også være langvarige og diffuse. Lysken er et anatomisk kompliceret område med mange muskel-tilhæftninger og andre strukturer der kan give komplikationer. Anatomiske variatoner af hofteleddet så som CAM og eller pincer kan give smerter, som kan være svære at komme af med og tiltider kan det kræve operation.

Hos den ældre del af befolkningen vil der hyppigt være tale om slidgigt (osteo artrose). Det vil vise sig som smerter ved gang eller i stående, igangsætningsbesvær, og ved svær artrose smerter i hvile.

Top